Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vrijpionnen 16 november 2023

31 oktober 2023 –

Beste Vrijpionnen,

Namens het bestuur wil ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Vrijpionnen:

Donderdag 16 november 2023 in de Spelewey.

Inloop met koffie/thee om 20.45 uur, aanvang om 21.00 uur.

De agenda en overige ALV-stukken staan op de website of worden daar zo snel mogelijk geplaatst: www.vrijpionnen.nl/alv

Met vriendelijke groet,

Pieter de Koning

Secretaris Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen – Voorhout